Sign In

За нас

Доц. д-р Любка Юриева Дечева - Икономова д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Медико–биологични науки
Е-поща: l.decheva@abv.bg
Телефон: 052/ 677 050 вътр. 2628

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ–Варна през 1985 г. От 1990 г. е асистент в Катедрата по физиология на МУ–Варна. Придобита специалност по физиология (1993) и магистърска степен по обществено здравеопазване ( 2003).

Публикации

Има над 30 публикации и 25 участия в научни конгреси. Научните разработки са свързани основно с проблемите на заместителната терапия при нарушени бъбречни функции и регулацията на калциево-фосфорната обмяна. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.

Член на

БДФН, БЛС, СУБ, EUPS