Sign In

За нас

ас. д-р Марина Владимирова Рогова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: dr.rogova@gmail.com
Телефон:

 

Биография

​13.02.1978г. – родена в гр. Варна.
2006г. – завършила Дентална медицина във ФДМ, МУ-Пловдив.
2009г. – хоноруван асистент в Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2011г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2012 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Член на

​БЗС