Sign In

За нас

ас. д-р Мая Димитрова Дойчинова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: drmd@abv.bg
Телефон:

 

Биография

04.05.1977г. - родена в гр. Варана.
2001г. – завършилa Дентална медицина в МУ-София.
2007 г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към ФДМ на Медицински университет – Варна.
2011г. – зачислена в свободна докторантура на тема : "Профилактика на зъбния кариес с фоточувствителни вещества".
2012г. – придобита специалност  Оперативно зъболeчение и ендодонтия.

Публикации

Има 2 участия  в научни конгреси.
Основни научни разработки са в областта на  фотодинамичната терапия за профилактика на зъбния кариес,ендопародонталните проблеми.

Член на

БЗС,БНДДМ.