Sign In

За нас

доц. д-р Методи Захариев Абаджиев дм

Катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия“, етаж 4, кабинет № 411

Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител“ №150, гр. Варна


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: abaimplant@abv.bg
Телефон: +359 52 677 211

 

Биография

Дата и място на раждане: 08.04.1968 г. в гр. Варна.

Образование:
-Завършил Дентална медицина в МУ-Пловдив през 1993 г.

Професионална реализация:
- 1993 - Спешен кабинет РСП гр.Варна
- 1994 - 1997г. Специализация по протетична стоматология  в РСП гр.Варна
- 1996-2005г.  Хоноруван преподавател в Медицински  колеж гр.Варна по "Технология на Зъбните Протези"
- 1997г.    Защитена специалност "Протетична стоматология"
- 2007г.  защитена дисертация на тема:

„Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати" и придобита  образователна и научна степен „ Доктор"

02. 2008 г. - асистент   Катедра по Протетична дентална медицина  ФДМ, МУ-Варна.
09. 2008г. -  заместник ръководител на УС  „Център по зъбопротезна имплантология"
01. 2010г.   Придобито научно звание   „Доцент"
09. 2011г. Ръководител Катедра Протетична дентална медицина и ортодонтия
11. 2011г.  придобита квалификационна степен : Експерт по имплантология към DGOI(немска асоциация по имплантология)

Преподавателска дейност:

 • Лекционен курс на студенти по Дентална медицина- българо- и англоезично обучение по дисциплините: Пропедевтика на протетичната дентална медицина;  Клиника на протетичната дентална медицина
 • Лекции и упражнения СИД „Зъбопротезна имплантология"
 • Екзаминатор на семестриални и държавни изпитни сесии
 • Научен ръководител на двама докторанти

Публикации

Има над 26 публикации и  36 участия в научни конгреси
Основни научни разработки са в областта на зъбопротезната имплантология, протетичната дентална медицина, пародонтологията, денталната алергология. Денталната лазаристика.

Член на

 • ССБ (Съюз на стоматолозите в България)
 • БНСД( Българско Научно Стоматологично Дружество)
 • БОПОИ ( Българско Общество по Пародонтология и Имплантология)
 • БАЕС( Българска Академия по Естетична Стоматология)
 •  БАОИ(Българска Асоциация по  Орална Имплантология),
 • BaSS   ( Balkan  Stomatological Society)
 •  ICOI (International Congress of Oral Implantology  )
 •  DGOI ( Deutsche Geselschaft für Orale Implantology
Езикови познания: немски, английски и руски език

Научни интереси и области в които работи: зъбопротезната имплантология, протетичната дентална медицина, пародонтологията, денталната алергология