Sign In

За нас

ас. д-р Mилен Йорданов Маринов


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика
УС:
Е-поща: doc.milen.marinov@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Роден на 06.04.1971 г. в гр. Провадия, обл. Варна. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - София през 1994 г. От 2008 г. е асистент в Катедра “Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и Специална образна диагностика”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Орална хирургия (2007 г.).

Публикации

Член на

БЗС