Sign In

За нас

доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев дм


Катедра: Катедра по клинични медицински науки
УС:
Е-поща: n.sapundzhiev@gmail.com
Телефон: 052/ 978 535

 

Биография

Д-р Николай Сапунджиев д.м е роден на 21.09.1972 г. в гр. Варна. Той е възпитаник на Медицински университет Варна, випуск 1997. Придобива специалност по УНГ болести през 2004 г. Специализирал е в Клиниката по оториноларингология на МУ Варна, както и при професор Bernard Meyer (Hopital Saint-Antoine, Париж, Франция, 1997), професор H. Scherer (Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Берлин, Германия, 2001), професор J. A. Werner (Philipps Universität, Марбург, Германия 2003-2004), професор W. J. Mann (Johannes Gutenberg – Universität, Майнц, Германия, 2007). Има завършени курсове по фибробронхоскопия, функционална ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини, лазерна хирургия, фониатрия, отохирургия.
През периода 2004-2006 работи в Клиника по УНГ болести на МБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” под ръководството на проф. И. Ценев, проф. К. Кунев и доц. И. Чалъков.
Бил е стипендиант на Deutscher Akademischer Austauschdienst (2001), Philipps-Universität,–Марбург, Германия (2002-2004) и Ernst Schering Foundation (2007).
През 2005г. защитава дисертационен труд в Philipps Universität – Marburg, Германия. на тема „Лимфогенно метастазиране след фрагментно извършена тотална лазерна резекция и конвенционална ан-блок резекция на аурикуларен Vx2 карцином. Сравнително проучване.” с отличие magna cum laude.

Публикации

Автор е на над 30 оригинални научни публикации, 12 от които в международни специализирани peer-reviewed списания и има повече от 40 участия с авторски доклади на научни конференции. Тези научни разработки са цитирани над 20 пъти.

Член на

Член е на Българското национално сдружение по оториноларингология, Немското дружество по оториноларингология и хирургия на глава и шия и Европейското ларингологично дружество.