Sign In

За нас

ас. д-р Полина Асенова Велчева-Ненкова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

​31.05.1987г. – родена  в гр. Плевен.
2012г. – завършил Дентална медицина в МУ- Варна.
2013г. – асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

​Има  2 участия  в научни конгреси и 6 постерни презентации.
Основни научни разработки са в областта ендодонтско лечение и релечение на зъби с периапикални изменения и/или увреден пародонт.
Носител на награда „Златен Хипократ" 2012г.

Член на

​ БЗС, Българско ендодонтско общество