Sign In

За нас

ас. д-р Савина Георгиева Ненчева – Свещарова


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика
УС:
Е-поща: whendarknessfalls2002@yahoo.co.uk
Телефон:

 

Биография

​Родена на 04.05.1982 г. в гр. София. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - София през 2006 г. От 2007 г. е асистент в Катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и Специална образна диагностика към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

​Има над 3 публикации и 2 участия в научни конгреси.

Член на

​БЗС​