Sign In

За нас

ас. д-р Силвия Евтимова Станкова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: silviastankova@abv.bg
Телефон:

 

Биография

17.07.1978г. – родена  в гр. Видин.
2003г. – завършила  Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив.
2008г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2011г. – зачислена е в свободна  докторантура.
2012г. – придобитa специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

​Има 1 участие  в научни конгреси.

Член на

​БЗС, БНДДМ.