Sign In

За нас

Адм. ас. д-р Симеон Георгиев Симеонов


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: sgsimeonov@mail.bg
Телефон: +359 88888 1972

 

Биография

Дата и място на раждане: 31.01.1976 г., гр.Добрич

Образование:

  • Гимназия –ОТМЕ-гр.Добрич
  • МУ-гр.София 2001г. и МУ-гр.Варна 2008 г.

Академични позиции:
асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2005 г.

Специализация: „Протетична дентална медицина" – от 2011 г.

Преподавателска дейност :
От 2005 г.  практически упражнения по Протетична дентална медицина-българоезични обучение;
От 2010 г.- лекционен курс по „Технология на зъбните протези" на специалност „Зъботехника" към Медицински колеж на МУ-Варна.
От 2011 г. лекции по „Пропедевтика на Протетичната Дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на МУ-Варна.

Научни интереси: Протетична дентална медицина и Имплантология

Членство в научни организации: БЗС и БНСД

Публикации

Научни публикации

Съавтор на три публикации в научни списания.

Член на

Член е на Българския зъболекарски съюз,Българско Научно Дружество по Дентална Медицина