Sign In

За нас

ас. д-р Сирма Тодорова Ангелова


Катедра: Катедра по детска дентална медицина
УС:
Е-поща: dsirma_angelova@abv.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена на 14.12.1980 в гр. Добрич.

През 2005 г. придобива образователно-квалификационна степен магистър по Международни финанси при Икономически Университет- Варна по съвместна програма с Икономически Институт на БАН.
Завършила Дентална медицина в гр. Варна през 2011 г. От 2011 г. е асистент в Катедра по Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

​Има над 8 публикации и 7 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на нанотехнологии; пародонтопатии заболявания.

Член на

БЗС; БНДДМ