Sign In

За нас

ас. д-р Стойко Антонов Душев


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика
УС:
Е-поща: stoyko_d@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Роден на 12.03.1983 г. в гр. Сливен. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - София през 2008 г. От 2008 г. е асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

БЗС