Sign In

За нас

ас. д-р Весела Добрева Христова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: vesseladobreva@abv.bg
Телефон:

 

Биография

09.05.1986г. – родена в гр. Добрич.
2011г. – завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, МУ-Варна.
2011г. – асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2012 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Член на

БЗС