Sign In

За нас

доц. д-р Явор Димитров Корновски дм


Катедра: Катедра по клинични медицински науки, УС по хирургически болести
УС:
Е-поща: ykornovski@abv.bg
Телефон: 052/ 821 225, 052/ 821 714

 

Биография

Роден е през 1971 г. в гр. Дулово обл. Силистра. Завършил е Медицински университет – Варна през 1996 г. Назначен в МБАЛ”Св. Анна – Варна” като ординатор в Гинекологична клиника. През 2002 г. е придобил специалност по акушерство и гинекология. От 2007 г. е началник Гинекологична клиника в МБАЛ”Св. Анна – Варна”. През 2004 г. признаване на втора специалност по онкология. Защитава дисертация доктор по медицина през 2006 г. и от 2009 г. е доцент в Катедрата по акушерство и гинекология към Медицински университет – Варна. От 2001 г. до 2008 г. е провеждал индивидуална специализация в Онкологична клиника гр. Плевен под ръководството на проф. Горчев, дмн.

Публикации

Има над 40 научни авторски статии включително и в чужди издания отразяващи онкологичните заболявания.

Член на

БЛС, БАОГ, БАМИХ, БАОГ, ESGO