Sign In

За нас

адм. ас. д-р Христо Антониев Бозуков


Катедра: Катедра по детска дентална медицина
УС:
Е-поща: icobozukov@yahoo.com
Телефон:

 

Биография

​Роден на 29.04.1978 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора. Завършил Дентална медицина в гр. София, през 2004 г. От 2007 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и детска дентална медицина, а от 2013 г. е асистент в Катедра по Детска дентална медицина  към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.Придобити специалности: Детска дентална медицина, 2012 г.

Публикации

Има 1 публикация и 10 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на оралните изменения при деца с ТМ.

Член на

​БЗС (Български зъболекарски съюз) и НАДДЛ (Национална асоциация на детските дентални лекари.