Sign In

За нас

ас. д-р Калина Стоянова Георгиева


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: kalina213@gmail.com
Телефон: +359883 390 340

 

Биография

Дата и място на раждане: 02.04.1986г., гр.Варна

Образование:

  • Първа езикова гимназия – гр. Варна, 2005г.
  • Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов"- специалност Дентална медицина, 2011г.
Академични позиции: асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" – от 2012г., адм. асистент ПДМ от 2013г.

Преподавателска дейност :
  • Практически упражнения по ППДМ и КПДМ-българоезично и англоезично обучение към ФДМ-Варна
  • Участие в семестриални практически и теоретични семестриални изпити(БЕО и АЕО)

Научно-изследователска работа и проекти: зачислена на сбободна докторантура по тема" Ятрогенни провяви при лечение с частични и тотални плакови протези", юни 2012г.

Научни интереси: снемаемо и неснемаемо протезиране

Публикации

Член на

БЗС, БНДДМ