Sign In

За нас

ас. д-р Нина Иванова Милчева


Катедра: Катедра по детска дентална медицина
УС:
Е-поща: nini_m@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 28.08.1979 г. в гр. Добрич, обл. Добрич. Завършила Дентална медицина в гр. София през 2005 г. От 2008 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и детска дентална медицина, а от 2013 г. е асистент в Котедра по Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Детска дентална медицина, 2013 г.

Публикации

Има 3 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на методите за лечение на пулпити на временни зъби.

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина