Sign In

За нас

Преддипломен стаж и групи

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Дисциплина

Продължителност

(дни)

Продължителност на стажаПодготовкаИзпитни дати
1.Детска дентална медицина1517.09 – 05.10.2012 г.08.10 – 14.10.2012 г.15.10 – 17.10.2012 г.
2.Консервативно зъболечение3018.10 – 28.11.2012 г.29.11 – 04.12.2012 г.05.12. – 07.12.2012 г.
3.Протетична дентална медицина3010.12 – 29.01.2013 г.30.01 – 03.02.2013 г.04.02 – 08.02.2013 г.
4.Орална и лицево-челюстна хирургия3011.02 – 22.03.2013 г.23.03 – 26.03.2013 г.27.03 – 29.03.2013 г.
5.Пародонтология1501.04 – 19.04.2013 г.20.04 – 30.04.2013 г.07.05 – 10.05.2013 г.
6.Ортодонтия1513.05 – 03.06.2013 г.04.06 – 09.06.2013 г.10.06 – 12.06.2013 г.
Поправителна сесия​ 13.06.2013 – 22.07.2013 г. ​ ​ ​

 

Дни, свободни от учебни занятия:

2012 година – 22.09; 01.11; 08.12; 24.12.2012 – 01.01.2013;

2013 година – 03.03; 01, 03, 04, 05, 06.05.2013; 24, 25.05.2013;


ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

ДисциплинаРедовни изпитни датиПоправителни изпитни датиМясто на провежданеЧас
1.Детска дентална медицина15.10 – 17.10.2012 г.18.07 и 19.07.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
2.Консервативно зъболечение05.12. – 07.12.2012 г.18.07.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
3.Протетична дентална медицина04.02 – 08.02.2013 г.22.07.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
4.Орална и лицево-челюстна хирургия27.03 – 29.03.2013 г.27.06.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
5.Пародонтология07.05 – 10.05.2013 г.18.06.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
6.Ортодонтия10.06 – 12.06.2013 г.17.07.2013 г.ФДМ, ет.2, Зала 2088.00
Поправителна сесия​ 13.06.2013 – 22.07.2013 г. ​ ​ ​