Sign In

За нас

ас. д-р Радостина Лозанова Анастасова


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: martiny@abv.bg
Телефон:

 

Биография

25.01 1980 г.  – родена на в гр.Сандански, обл. Благоевград. 2006 г. – завършила Дентална медицина в МУ-София.
2009 г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към ФДМ на Медицински университет – Варна. 2009 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

​Има 1 участие  в научни конгреси.

Член на

БЗС