Sign In

За нас

ас. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова


Катедра: Катедра по детска дентална медицина
УС:
Е-поща: doctor_ra@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 17.02.1972 г. в гр. Добрич, обл. Добрич. Завършила Дентална медицина в гр. Пловдив през 1997 г. От 2009 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и детска дентална медицина, а от 2013 г. е асистент в Котедра по Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Детска дентална медицина, 2012 г.

Публикации

Има 3 участия в научни конгреси.

Член на

БЗС, БАДДЛ, НАДДЛ