Sign In

За нас

доц. д-р Росица Йорданова Зорчева – Вътева


Катедра: Катедра по клинични медицински науки
УС:
Е-поща: zortcheva@mail.bg
Телефон: 052/ 978 328

 

Биография

​Родена на 23.09.1953 г. в с. Острово, обл. Русе. Завършил Медицина в медицински университет - Варна през 1977 г. От 1978 г. до 1983 г. е асистент в Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, МУ-Варна; от 1983 г. е асистент в Катедра по Нефрология и хемодиализа; от 2006 г.  е асистент по Вътрешни болести в Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1983 г.); Нефрология (1985 г.). През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема : “Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с ХБН”.

Публикации

​Съавтор на монографиите: “Съвременна представа за тромбоцитопоезата в норма и при ХБН”, “Ранна диагноза и лечение на бъбречни болести”,  “Съвременна геронтонефрология”. Има над 40 публикации и 50 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на хемодиалзиата.

Член на

​БНД, ББА, БЛС, ERA, EDTA