Sign In

За нас

ас. д-р Теодора Добромирова Герова


Катедра: Пародонтология и денталан имплантология
УС:
Е-поща: dora_gerova@abv.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена на 26 март 1976 г. в гр.София. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София през 2001 г. От 2010 г. е асистент в катедра ОЛЧХ, Пародонтология и СОД към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско общество по Пародонтология и орална имплантология​