Sign In

За нас

адм. ас. д-р Цветелина Илиянова Борисова – Папанчева


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: dr_borisova82@abv.bg
Телефон: +359 52 677234

 

Биография

25.05.1982г. – родена в гр. София.
2006г. – завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София.
2008 г. –  асистент в Катедра Kонсервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна.
2009 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

​3 публикации и 2 участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на кариесологията и ендодонтията.

Член на

БЗС, БНДДМ