Sign In

За нас

гл. ас. д-р Арпине Дикран Киркорова


Катедра: Катедра по клинични медицински науки › УС по вътрешни болести, неврология и психиатрия
УС:
Е-поща: arpine@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 19.09.1970  в гр. Варна. Завършил Медицина в Медицински университет - Варна през 1995 г. От 2008 г. е асистент по Вътрешни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Спешна медицина (2004 г.).

Публикации

Член на

БЛС