Sign In

За нас

ас. д-р Мариета Костова Базитова – Златева


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика
УС:
Е-поща: dr.bazitova@mail.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена на 06.11.1979 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински Университет - гр. София –през 2004 г. От 2008 г. е асистент в катедра по Орална, Лицево-Челюстна Хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско Общество по Пародонтология и Орална Имплантология