Sign In

За нас

Срокове и документи за дипломиране

Съгласно чл. 144 (13) от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна, издържалите успешно държавните изпити по специалността “Дентална мрдицина” получават диплома по установен образец за завършено висше образование на образователно-лвалификационна степен “магистър” и професионална квалификация “лекар по дентална медицина”

Дипломирането на завършилите лекари по Дентална медицина става в срок от един месец след приключването на редовната или поправителната сесии.

За издаване на диплома студентите представят в Деканата следните документи:

1.     Молба по образец от Деканата;

2.     Копие на студентска книжка;

3.     Две снимки;

4.     Стажанстски картон;

5.     Документ за платена такса.