Sign In

За нас

ас. д-р Камен Маринов Ногалчев


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: kamentcho@yahoo.com
Телефон: 0888 260432

 

Биография

Дата и място на раждане: 31.03.1980 гр. Варна

Образование:

  • Учебно Квалификационен Технически Център по Микропроцесорна Техника и Технологии към ТУ – гр. София, гр. Правец
  • Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет гр. Пловдив

Академични позиции:

 асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" – от 2008 г.

Специализация: Протетична Дентална Медицина 2004 год. – 2007 год.

Преподавателска дейност :

 Практически упражнения по ППДМ и КПДМ-българоезично и англоезично обучение, лектор Пропедевтика на Протетичната Дентална Медицина

Медицински колеж лектор Технология на Зъбните Протези, Лицево-челюстно Протезиране

Научни интереси: Протетична Дентална Медицина, Естетична Стоматология

Публикации

​Има 4 публикации и 2 участия в научни конгреси. Основно научни разработки са в областта на Имплантологията и Протетична Дентална Медицина и Статистиката.

Член на

Българско Научно Дружество, ITI member