Sign In

За нас

Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова д.м.


Катедра: Медицински колеж
УС:
Е-поща: dimitrichka.bliznakova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител на УС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1984 г.); Детска нефрология (2009 г.). През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “ Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”.

Публикации

Има над 90 публикации и 110 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на Детска нефрология и Педиатрия.

Научни публикации

Член на

Българска педиатрична асоциация