Sign In

За нас

Гост проф. д-р Игор Борисович Резник д.м.н.

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: resnick@mu-varna.bg
Телефон: (052) 978 820

 

Биография

Роден е на 15 май 1952 в Одеса (Съветски съюз, Украйна). Завършил медицина с отличие  през 1975 в ВМИ на Донецк, Одеса. Работил е в Института по педиатрия, Академия на медицинските науки на Съветски съюз (Москва)  от 1976 до 1993.
Има специалност по педиатрия (1978). Защитил е  дисертации за придобиване на научна степен „кмн" (1981) и „доктор на медицинските науки" (1988).
От  1993 до 2003 е Ръководител на Катедра по имунология в Научен институт по  Педиатрична хематология, онкология и имунология в Москва, впоследствие остава като  консултант в структурата, а от 2009 и понастоящем - член на Международен Съвет на същия институт.  В този период (1995 – 2002) е и професор по педиатрия в държавния Медицински Университет на Русия в Москва. Специалист е по алергология и клинична имунология от 2000, от която година е и дипломиран професор. От 2009 е почетен професор на руския държавен Медицински университет в Москва.   
През 1999 се премества в Израел в Университетски Медицински Център Хадаса. От 2000 година е старши сътрудник в Департамента по Костно-мозъчна трансплантация и имунотерапия на рак.  След допълнителни специализации е сертифициран като Експерт по педиатрия в Израел (2000), Алергология и имунология (2006). От 2007 е клиничен доцент, а от 2011 академичен професор на Евритския университета в Йерусалим, Израел.  Изнасял е лекции като гост-професор в няколко италиански университета.
Специализирал е в различни курсове по неонатология и педиатрия, имунология, костно-мозъчна трансплантация при деца в Италия (Instituto Materno Infantile and Hospita Fatetebenefratelli, Palermo 1992-1993, Cpedali Civili, Breschia 1997), в САЩ (Harvard Medical School, Centre of Blood Research and Children's Hospital, Boston 1995), Израел (HUJI, Jerusalem),  научни изследвания  по имунология във Франция (INSERM U430, Paris 1996). 
От 2007 година ръководи своя научна лаборатория в Университета Hebrew (Йерусалим).  Сюпервайзор на над  20 студенти и научни изследователи ( магистри, докторанти и пост-докторанти) от Израел, Индия и Русия. Член е на Редколегия и е рецензирал в няколко научни списания.

Публикации

Автор и съавтор на над 350 публикации и научни участия, от които 200 са научни статии. Основни те му научни интереси са в областта на биологията и клиничното приложение на трансплантация на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки, някои  редки наследствени болести със специално внимание към първични имунни дефицити, микрозоми (екзозоми) при отдалечена междуклетъчна комуникация (in vitro и животински модели на имунния отговор, възпаление, ало-имунни реакции),  възстановяване чрез стволови клетки при мозъчни увреди (травма, амиотрофична латерална склероза, мултиплена склероза, невродегенеративни разстройства) (механизми и клинично приложение), хематопоетична ниша и механизми за приемане (неотхвърляне).

Научни публикации

 1. Lucotte G, Lagarde JP, and M. Kinali, C. Castellan, E. Sukarova, S. Jablonska, B. Tuysuz, I.B. Resnick (2007). Mutations of the NOGGIN and of the Activin A type I Receptor genes in Fibrodisplasia Ossificans Progressiva (FOP). Cenetic Counseling, vol. 18 (3): 349-352.( 0.395; 97/106; 5;5)
 2. Resnick IB, Tsirigotis PD, Shapira MY, Aker M, Bitan M, Samuel S, Abdul-Hai A, Ackerstein A, Or R, Slavin S. ABO incompatibility is associated with increased non-relapse and GVHD related mortality in patients with malignancies treated with a reduced intensity regimen: a single center experience of 221 patients. Biol Blood Marrow Transplant. 2008 Apr;14(4):409-17.(.3.275; 24/66; 53/134; 8/25; 7;7)
 3. Gurevitch OPI, Slavin S, Resnick IB, Khitrin S, Feldman A. Mesenchymal progenitor cells in red and yellow bone marrow. Folia Biol (Praha) 2009; 55(1):27-34. (0)
 4. Cohen-Daniel L, Zakay-Rones Z, Resnick IB, Shapira MY, Dorozhko M, Mador N, Greenbaum E, Wolf DG. Emergence of oseltamivir-resistant influenza A/H3N2 virus with altered hemagglutination pattern in a hematopoietic stem cell transplant recipient. J Clin Virol. 2009 Feb; 44(2):138-40. Epub 2009 Jan 20.( 4.023; 8/33; 3;3)
 5. Shapira MY, Resnick IB, Dray L, Aker M, Stepensky P, Elad S, Gesundeheidt B, Samuel S, Or R.A new induction protocol for the control of steroid refractory/dependent acute graft versus host disease with alefacept and tacrolimus. Cytotherapy. 2009; 11(1):61-7.( 2.925; 52/160; 9/13; 103/178; 29/66; 34/106; 6;6)
 6. Vagima Y, Avigdor A, Goichberg P, Shivtiel S, Tesio M, Kalinkovich A, Golan K, Dar A, Kollet O, Petit I, Perl O, Rosenthal E, Resnick I, Hardan I, Gellman YN, Naor D, Nagler A, Lapidot T. MT1-MMP and RECK are involved in human CD34+ progenitor cell retention, egress, and mobilization. J Clin Invest. 2009 Mar;119(3):492-503. (14.152; 3/106; 16;16)
 7. Kedmi M, Resnick IB, Dray L, Aker M, Samuel S, Gesundheit B, Slavin S, Or R, Shapira MY. A retrospective review of the outcome after second or subsequent allogeneic transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2009 Apr; 15(4):483-9. (.3.275; 24/66; 53/134; 8/25; 4;4)
 8. Resnick I, Stepensky P, Elkin G, Barkatz C, Gurevich O, Prigozhina T, Pikarsky E, Waldman E, Amar A, Samuel S, Shapira M, Weintraub M, Or R. MSC for the improvement of hematopoietic engraftment. Bone Marrow Transplant. 2010 Mar; 45(3):605-6. Epub 2009 Aug 31.( 3.660; 20/66; 40/134 ; 57/185; 1;1)
 9. Tsirigotis P, Shapira MY, Or R, Bitan M, Samuel S, Gesundheit B, Ackerstein A, Abdul-Hai A, Slavin S, Resnick IB. The number of infused CD34+ cells does not influence the incidence of GVHD or the outcome of allogeneic PBSC transplantation, using reduced-intensity conditioning and antithymocyte globulin. Bone Marrow Transplant. 2010 Jul;45(7):1189-96Nov [Epub ahead of print] ( 3.660; 20/66; 40/134 ; 57/185;1;1)
 10. E.L. Sakharovskaya, P.Y. Stepensky, L.I. Rheingold, M.M. Dubrovin, D.A. Ignatova, A.Yu. Shcherbina, I.B. Resnick. Clinical features of the infantile (malignant) osteopetrosis. Oncohematology 2010, 4: 27-32 [Russian, English abstract]
 11. Stepensky P, Weintraub M, Yanir A, Revel-Vilk S, Krux F, Huck K, Linka RM, Shaag A, Elpeleg O, Borkhardt A, Resnick IB. IL-2-inducible T cell kinase deficiency: clinical presentation and therapeutic approach. Haematologica 2011; 96(3):472-6. Epub 2010 Nov 25. (6.532; 7/66; 2;1)
 12. Stepensky P, Shapira MY, Balashov D, Trakhtman P, Skorobogatova E, Rheingold L, Brooks R, Revel-Vilk S, Weintraub M, Stein J, Maschan A, Or R, Resnick IB. Bone marrow transplantation for Fanconi anemia using fludarabine - based conditioning Biol Blood Marrow Transplant. 2011 Sep;17(9):1282-8. Epub 2011 Jan 8. (.3.275; 24/66; 53/134; 8/25; 0:0)
 13. Gregory Elkin, Tatyana B. Prigozhina, Shimon Slavin, Olga Gurevitch, Sofia Khitrin, Igor B. Resnick. Visualization of immune response kinetics in full allogeneic chimeras. Am J Blood Res 2011;1(2):110-118.(0)
 14. Resnick IB, Barkats C, Shapira MY, Stepensky P, Bloom AI, Shimoni A, Mankuta D, Varda-Bloom N, Rheingold L, Yeshurun M, Bielorai B, Toren A, Zuckerman T, Nagler A, Or R. Treatment of severe steroid resistant acute GVHD with mesenchymal stromal cells (MSC).Am J Blood Res. 2013 Aug 19;3(3):225-38.
 15. Tsirigotis P, Resnick IB, Kapsimalli V, Dray L, Psarra E, Samuel S, Spyridonidis A, Konsta E, Vikentiou M, Or R, Slavin S, Shapira MY. Irradiated mononuclear cells express significant in vitro cytotoxic activity: promise for in vivo clinical efficacy of irradiated mismatched donor lymphocytes infusion. Irradiated mononuclear cells express significant in vitro cytotoxic activity: promise for in vivo clinical efficacy of irradiated mismatched donor lymphocytes infusion. Immunotherapy. 2014 Apr;6(4):409-17. doi: 10.2217/imt.14.10.
 16. Kassis I, Barkatz C, Vaknin-Dembinsky A, Petrou P, Halimi M, Resnick I, Karussis D. (2015) Immunological Mechanisms and Biological Effects of Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells (MSC) from Patients With MS, as Compared to Healthy Donors. Enliven: J Stem Cells Regen Med 1(1):008.
 17. Polina Y. Stepensky, Reuven Or, Michael Y Shapira, Shoshana Revel-Vilk, Jerry Stein, and Igor B. Resnick. Second bone marrow transplantation for patients with thalassemia: risks and benefits. Haematologica 2009 Sep; 94(9):1329-30. (6.532; 7/66; 2;1)
 18. Polina Stepensky, Ansgar S. Schulz, Georgia Lahr, Natalia Simanovsky, Rebecca Brooks, Simcha Samuel, Reuven Or, Michael Weintraub, Igor Resnick. Successful second haploidentical stem cell transplantation in osteopetrosis Bone Marrow Transplant, 2011 46(7); 1021-2. (3.660; 20/66; 40/134 ; 57/185; 0;0)
 19. Tsirigotis PD, Resnick IB, Shapira MY. The role of natural killer cells in hematopoietic stem cell transplantation. Ann Med. 2012; 44 (2): 130-45 (4.323; 16/153; 0;0)
 20. Pessach I, Resnick I, Shimoni A, Nagler A. G-CSF-primed BM for allogeneic SCT: revisited. Bone Marrow Transplant. 2015 Mar 2. doi: 10.1038/bmt.2015.25. [submitted or in press ? Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 25730185. 

 

Член на

​Медицинска Асоциация на Израел и на Обществото по костно-мозъчна трансплантация. От 1994 до 1998 е бил член на Научен Комитет по Първични имунодефицити на СЗО.