Sign In

За нас

Ас. д-р Снежана Атанасова Атанасова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Snezhana.Atanasova@mu-varna.bg;atanasova.sa@abv.bg
Телефон: 052/ 978 358

 

Биография

Родена на 25.01.1988г в гр.Варна. Завършва медицина в МУ „Проф д-р Параскев Стоянов“ Варна през 2013г. През 2015г  започва специализация по нефрология, а през 2018г след спечелен конкурс  е асистент по нефрология във втора катедра по вътрешни болести.
 

Публикации

Има около 20 публикации и участия в научни конгреси.

Член на

Български лекарски съюз; Българско дружество по нефрология.