Sign In

За нас

Доц. Трифон Георгиев Червенков д.м.


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: tuckata@gmail.com, tcher@mu-varna.bg
Телефон: (052) 978 649

 

Биография

Роден на 15.03.1974 г. в гр. Варна. Завършил медицина в МУ  Варна през 2001 г. От 2002 до сега е последователно асистент, старши асистент (2007 г.) и главен асистент (2011 г.) в следните академични структури – Катедра химия и биохимия, Катедра клинични медицински науки, Катедра педиатрия и медицинска генетика и Катедра по медицинска генетика. Има придобити специалности: Биохимия (2006 г.) и Клинична имунология (2012 г.), а от 2013 г. специализира медицинска генетика. През 2015 г. придобива ОНС „доктор" съ защита на дисертация на тема: „Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения".

Специализира HLA типизиране в Клиника по имунология, УМБАЛ „Александровска" София (ръководител проф. д-р Елисавета Наумова) през 2003г; HLA типизиране и молекулярно-диагностични методи в хематологията през 2008 в Отделение по тъканна съвместимост на Университетска болница Сан Луи, Париж, Франция (ръководител д-р Виржиния Льопаж). През 2009 г. е участвал в курс по количествен RealTime PCR в Техническия университет на Мюнхен във Фрайзинг, Германия (ръководител Michael Pfafl). През 2013 г. посещава Отделение по костномозъчни трансплантации в Болница Хадаса, Йерусалим, Израел, (ръководител проф. Рьовен Ор).  През 2014 г. специализира обработка и съхранение на хемопоетични стволови клетки в Център за клетъчна терапия към Университетската болница в Хановер, Германия (ръководител д-р Любомир Арсениев). Участвал е и в няколко курса по флоуцитометрия към НЦЗПЗ (ръководител проф. д-р Мария Николова).

Публикации

Има над 20 публикации и 10 участия  в научни конгреси у нас и в чужбина. Основни научни разработки са в областта на биохимията и молекулярната биология.

Член на

Член е на  Българска асоциация по клинична имунология, Европейско общество по човешка генетика (ESHG),  СУБ.