Sign In

За нас

Доц. д-р Николай Владимиров Цонев


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: nikolay.conev@mu-varna.bg; nikolay_conev@yahoo.com
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Доцент Николай Владимиров Цонев завършва средно образование ПМГ „Св. Климент Охридски" – град Силистра с профил Биология. През 2002г. завършва Икономически университет – Варна - бакалавър икономист, специалност Стокознание. През 2009г.  се дипломира като лекар в МУ – гр. Варна, специалност „Медицина". През 2015 г. има призната специалност – „Медицинска онкология".

През 2010г. започва работа (като специализант) в клиниката по Медицинска онкология, МБАЛ „Св. Марина" – Варна. През 2015г. придобива специалност Медицинска онкология. От 2018г. е началник на клиниката.

От 2014г. е назначен като хонорован асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" към Медицински университет – Варна, от 2017г. е редовен асистент, а от 2018 е доцент към същата катедра.

През 2016 г. получава титла "Доктор" по научна специалност Медицинска онкология на тема: „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колон".

Доцент Николай Цонев има редица участията в различни мастеркурсове на Европейското Училище по онкология (ESO), както и курсове за продължаващо медицинско обучение към European Society for Medical Oncology (ESMO) и др. сред които са Qualification Course/Seminar on Organization, management and conduct of a clinical trial, November 2012, специализиран курс за Антиангиогенезно лечение, Белгия (2014), Антиангиогенни терапия при рецидивирал платина-чувствителен карцином на яйчник и Мастерклас по Молекулярна Онкология, Прага, Чехия през 2015.

Публикации

​оцент Цонев е автор на над 40 пълнотекстови публикации в България и чужбина, като първи автор има цитати във водещи научни международни списания. Представя резултати от собствени проучвания на престижни международни конгреси:
  • Levels of miR-17, miR-21, miR-29a and miR-92 as recurrence markers after adjuvant chemotherapy in Nx lymph node status colon cancer patients - ESMO Congress, Копенхаген, Дания, (2016);
  • Unexpected discordance in 5-year OS rates between Nx colon cancer patients and those in stages II plus III, ESMO - World Congress on Gastrointestinal Cancer (2018), Барселона, Испания, 2018;
  • Time perception as a novel ultra-short screening tool for distress in cancer patients, 2018 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA (2018).

Член на

Член е на ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology) и е индексиран автор на J-Stage (Japan science and technology information aggregator).