Sign In

За нас

доц. д-р Александър Стоянов Стоянов дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: pv3ss@abv.bg
Телефон: 052/ 978 280

 

Биография

​Роден на 06.05.1953 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1982 г. От 1986 г. е асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа към Катедрата по вътрешни болести на МУ - Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1988 г.); Нефрология (1991 г.). През 2002 г. защищава дисертационен труд на тема „Някои аспекти на адекватността на диализата и пътища за оптимизирането и”.

Публикации

Има над 80 публикации и участия в научни конгреси. Съавтор в две монографии. Основни научни разработки са в областта на ЛДЛ – аферезата, адекватноста на диализата, перитонеалната диализа.

Член на

​Европейска асоциация по диализа и трансплантация, Американско дружество по нефрология, Международно дружество по нефрология, Балканска асоциация по нефрология, трансплантация и изкуствени органи, Българско дружество по нефрология, Фондация „Бъбрек”