Sign In

За нас

Курс по Обща патология/Патоанатомия

​СЪОБЩЕНИЕ

Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – Варна на основание решение на академичен съвет от 15.07.2013г. организира платен курс по ОБЩА ПАТОЛОГИЯ/ ПАТОАНАТОМИЯ за студенти по специалност „Медицина"  и „Дентална медицина" в българската и англоезичната програма за обучение. Курсът е с продължителност 20 часа - от 19.08.2013г. до 22.08.2013г. Записването на всички желаещи ще става в Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология.