Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Представяне

Академичната клинична изследователска организация (ACRO) е първата академична изследователска организация в България, която е административно базирана във Варна, но сътрудничи с ключови изследователски центрове в Балканския регион. Колаборираме тясно с най-голямата регионална клинична институция – Университетската болница „Св. Марина", с основен акционер – Медицински университет - Варна.

     ​               Управляваме цялостния изследователски процес на Медицински университет - Варна, обхващащ проекти от клиничната медицина и от общественото здравеопазване, със специален фокус върху храненето, трансплантациите, лекарствена и други видове терапия. В нашата дейност приоритетни са редките болести, невропсихиатрията, детските болести и онкологията.

ACRO е организация, посветила се на идеята за качествено обслужване, с цел гарантиране на  инвестициите на всички клиенти за успешна научноизследователска дейност и развитие.