Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​​​​​​​​

Контакти

Контакти

Виж по-голяма карта
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА​
РЕКТОРАТ

гр. Варна, п.к. 9002
ул. Марин Дринов 55
тел: + 359 52 677 050

тел: +359 52 650 057 - за англоговорящи
факс: + 359 52 650 019 ​​ ​​
E-mail: uni@mu-varna.bg​​

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА

гр. Варна, п.к. 9002
ул. "Марин Дринов" 55
тел: +359 52 677 009​
E-mail: dekanat_medicina@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 201​,+ 359 52 677 202
E-mail: fdm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободите​л" 84
тел: + 359 52 677 204
E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Марин Дринов“ 55
тел: + 359 52 677 011
E-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52​​ 677 264
факс: + 359 52 677 262
E-​mail: mk​​@mu-varna.bg
ФИЛИАЛ СЛИВЕН​​
гр. Сливен
ул. „Ген. Столетов" 30
тел: +359 889 800305​

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов" № 2
GSM: 0889 90 99 87

ФИЛИАЛ ШУМЕН
гр. Шумен
ул. „Васил Априлов" №63
GSM: 0882/450 008

Учебен отдел 
тел. +359 52 677013
E-mail: svetlana@mu-varna.bg 
Деловодство
тел. +359 52 677040
E-mail:office_mu@mu-varna.bg​
Работно време:08:30-17:00ч.

Отдел Следдипломно обучение
тел. +359 52 677005
E-mail: sdo@mu-varna.bg ​ ​


Длъжностно лице по защита на личните данни

Свилен Аврамов
Е-mail: dpo@mu-varna.bg

УЧЕБНИ БАЗИ

УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА"
гр. Варна, п.к. 9010 ​
бул. "Христо Смирн​енски" 1
тел: +359 52 302851 (до 59) ​
факс: +359 52 302874 ​
E-mail: officeub@mail.bg ​
www.svetamarina.com

МБАЛ СВ. АНН​А
гр. Варна, п.к. 9000 ​
бул. „Цар Освободител" 100 ​
тел: +359 52 821 555 ​
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com ​
www.svetaanna-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ - ВАРНА

 ​гр. Варна, п.к. 9002 ​
ул. „Дойран" 15 ​
тел: +359 52 634 901 ​​

E-mail: eyehospital-varna@mbox.contact.bg ​
www.eyehospital-varna.com

АГ БОЛНИЦА - СБАГАЛ - ВАРНА
„Проф. д-р Димитър Стаматов" ​
гр. Варна, п.к. 9000 ​
ул."Цар Освободител" 150 ​
тел: + 359 52 677 283 ​
факс: + 359 52 613 797 ​
www.agvarna.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. Варна, п.к. 9000 ​
ул. "Брегалница" 3
тел: +359 52 665 200
факс: + 359 52 634648
E-mail: office@rzi-varna.com​
www.rzi-varna.com

ОБЩЕЖИТИЯ

БЛОК 3
гр. Варна ​
ул. „Брегалница" 1 ​
тел: +359 52 635208

БЛОК 35
гр. Варна
ул. „Петър Рай​чев" 35
тел: +359 52 303462, +359 52 303463​

​​​​​

Форма за запитвания

Вашето име
Имейл
Запитване

Всички полета са задължителни за попълване.