Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Представяне

Академична организация за клинични проучвания (АОКП/ACRO) администрира и осигурява експертна подкрепа за научноизследователските проекти в  Медицински университет - Варна, обхващащи сферите на клиничната медицина, денталната медицина, фармацията и общественото здравеопазване, със специален фокус върху институционалните приоритети:

  • храни и хранене;
  • регенеративна медицина и имплантология;
  • невронауки и заболявания на централната нервна система;
  • онкология и редки заболявания;
  • профилактика, мениджмънт на болестите и на здравните системи.

     ​