Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. д-р Джендо Атанасов Джендов д.м.


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:Дентално материалнознание
Е-поща: djendo.djendov@mu-varna.bg
Телефон: 088/ 95 04 508

 

Биография

Дата и място на раждане: 11.03.1976, гр. Добрич

Образование: Висше, Дентална медицина

  • Гимназия  ЕГ „Гео Милев", гр. Добрич
  • МУ - Пловдив
Академични позиции:

асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2009г.

Специализация: декември 2012, София, Протетична дентална медицина

Преподавателска дейност :

 Практически упражнения по ППДМ и КПДМ, дентално материалознание

Научни интереси: Протетична дентална медицина, имплантология

Публикации

Член на

​БЗС