Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев д.м.н.

УС „Протетична дентална медицина“, етаж 4, кабинет № 411

Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител“ №150, гр. Варна


Катедра: Дентално материалознание и протетична дентална медицина
УС:„Протетична дентална медицина“
Е-поща: metodi.abadjiev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 211

 

Биография

Дата и място на раждане: 08.04.1968 г. в гр. Варна.

Образование:
- Завършил Дентална медицина в МУ-Пловдив през 1993 г.

Професионална реализация:
- 1993 - Спешен кабинет РСП гр. Варна
- 1994 - 1997 г. Специализация по протетична стоматология  в РСП гр.Варна
- 1996-2005 г.  Хоноруван преподавател в Медицински колеж гр.Варна по "Технология на Зъбните Протези"
- 1997 г. Защитена специалност "Протетична стоматология"
- 2007 г.  Защитена дисертация на тема:

„Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати" и придобита  образователна и научна степен „ Доктор"

02. 2008 г. - Асистент Катедра по Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-Варна.
09. 2008 г. - Заместник ръководител на УС  „Център по зъбопротезна имплантология"
01. 2010 г. - Придобито научно звание „Доцент"
09. 2011 г. - Ръководител Катедра Протетична дентална медицина и ортодонтия
11. 2011 г. - Придобита квалификационна степен: Експерт по имплантология към DGOI (немска асоциация по имплантология)

Преподавателска дейност:

 • Лекционен курс на студенти по Дентална медицина- българо- и англоезично обучение по дисциплините: Пропедевтика на протетичната дентална медицина;  Клиника на протетичната дентална медицина
 • Лекции и упражнения СИД „Зъбопротезна имплантология"
 • Екзаминатор на семестриални и държавни изпитни сесии
 • Научен ръководител на двама докторанти

Публикации

Има над 26 публикации и  36 участия в научни конгреси
Основни научни разработки са в областта на зъбопротезната имплантология, протетичната дентална медицина, пародонтологията, денталната алергология. Денталната лазаристика.​

Член на

 • ССБ (Съюз на стоматолозите в България)
 • БНСД (Българско Научно Стоматологично Дружество)
 • БОПОИ ( Българско Общество по Пародонтология и Имплантология)
 • БАЕС (Българска Академия по Естетична Стоматология)
 • БАОИ (Българска Асоциация по  Орална Имплантология),
 • BaSS (Balkan Stomatological Society)
 • ICOI (International Congress of Oral Implantology)
 • DGOI (Deutsche Geselschaft für Orale Implantology)
Езикови познания: немски, английски и руски език

Научни интереси и области в които работи: зъбопротезната имплантология, протетичната дентална медицина, пародонтологията, денталната алергология