Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Академичен състав

Ръководител на катедрата:​ Доц. Борислав Георгиев Чаушев, д.м

Сътрудници: Проф. д-р Стефан Василев Пеев,д.м.н.

                      Доц. д-р Елица Петкова Събева - Пеева, д.м.​ 

                      Гл. ас. д-р Ирена Христова Георгиева, д.м. - курсов ръководител

                      Гл. ас. д-р Мария Димитрова Митева-Христова, д.м.​ 

                      Ас. д-р Ивайло Георгиев Христов

                      Ас. д-р Цветалина Иванова Герова-Вацова

                      Ас. д-р Десислава Кирилова Стоянова- административен асистент

                      Ас. д-р Константин Стойчев Костадинов

                      Ас. д-р Атанаска Атанасова Няголова

                      Ас. д-р Велислава Деянова Славова

                      Ас. д-р Събина Пламенова Керемедчиева

                      Ас. д-р Теодора Филипова Христова

                      Ваня Кирчева Кирилова - рентгенов лаборант​

                      Юнзюле Хасан Назиф - рентгенов лаборант​​

                      Силвия Атанасова Симеонова - медицински лаборант