Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​​

Проф. д-р Стефан Василев Пеев д.м.н.


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: stefan.peev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 201, вътр. 2201

 

Биография

Завършва стоматология в МУ-София с отличен успех през 1997 г. През 2008 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност “Хирургична стоматология" след защита на дисертация на тема “Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми импланти". През 2013г. заема академична длъжност “Доцент". През 2015 г. придобива научна степен "Доктор на науките" след защита на дисертация на тема “Лечение с помощта на дентални импланти в условията на редуциран обем на наличната кост". През 2016 г. заема академичната длъжност “Професор" по дентална имплантология. През 2013 г. става ръководител на катедра, през 2015 г. - заместник декан, а през 2018 г. е избран за Декан на факултет “Дентална медицина" на Медицински университет - Варна. Съучредител на Българска асоциация по орална имплантология и неин председател от 2006 г. Директор на ITI Study Club - Sofia и Fellow на ITI (International Team for Implantology)  от 2010г.

През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е удостоен с индивидуална награда „Варна" за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. ​Публикации

Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Научни публикации​

Отворен достъпЧлен на

Членува в ITI (International Team for Implantology), EAO ( European Association for Osseointegration), БАОИ ( Българска асоциация по орална имплантология), БЗС.