Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата е създадена през 2013 г. с ръководител доц.Стефан Пеев. В катедрата се провежда обучение на студенти, специализанти и докторанти в областта на двете денталномедицински специалности - пародонтология и дентална имплантология.