Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров д.м.


Катедра: Дентално материалознание и протетична дентална медицина
УС:„Протетична дентална медицина“
Е-поща: stoyan.katsarov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 - 210

 

Биография

Специалност: Протетична дентална медицина, дентална имплантология


Специализира: Орална хирургия

Научна степен: Доктор

Стаж: 21г. дентална практика.

Езици: Български, Английски, Руски.

Доц. д-р Стоян Кацаров владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

Вкл. наименование на апаратура, иновативни техники и методи

 • Дигитална 2D и 3D реконструкция на дизайна на усмивката с 3 Shape Smile Design.
 • Дигитално 3D планиране на лечение върху импланти със системата за ръководено хирургично имплантиране coDiadnostiX TM, gonyX TM, CARES TM  Simplant TM , BlueSky Bio TM,  интраоралени скенери iTerro TM , TRIOS TM

 
Основните направления на работа:  

Основни услуги, които извършвате във Вашата област      

 • Протетично лечение на леки, средни и тежки увреждания на зъбните тъкани, неподлежащи на консервативно лечение, при възръстни и деца.
 • Дигитална 2D и 3D реконструкция на дизайна на усмивката. 
 • Дигитално 3D планиране на лечение върху импланти.
 • Хирургично направлявано поставаяне на импланти.
 • Протетично оформяне на меките тъкани около дефинитивни конструкции.  
 • Протезиране върху импланти.
 • Естетични възстановявания.
 • Имедиатно (едноетапно) протезиране.
 • Лечение под обща анестезия. 

Професионални изяви, награди, отличия:

 • Професионални интереси:
 • Протетика и имплантология-обща и специализирана за нуждите на пациенти и деца с усложнено общо състояние и вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област. 
 • Съвременни средства за насочена водена тъканна регенерация  в сферата на имплантологията и приожението й при пациенти и деца с усложнено общо състояние или вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област. 
 • Дигитални средства за водено и планирано имлантологично лечение и рехабилитация на пациенти и деца с усложнено общо състояние или вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област.
 • Планиране и адаптиране на дигиталните модели за еджедневното и специализираното лечение в денталната протетика и имплантология. медицина.

Образование:

 • Д-р Стоян Кацаров завършва през 2001 г. Медицински университет – Пловдив като магистър по Дентална медицина.
 •  В периода между 2002 – 2005 г.е редовен докторант и специализант в катедра „Протетична дентална медицина"във Факултета по дентална медицина Пловдив, със научен ръководител Проф. Христо Кисов.
 • 2005 година придобива специалност по Протетична дентална медицина.
 • 2007 г.придобива научна степен „Доктор по ортопедична стоматология", след защита на дисертациа на тема:"Протетична подготовка при лечение с изцялокомпозитни и изцялокерамични конструкции.
 • От 2006 е асисент в катедрата по Протетична дентална медицина ФДМ Пловдив.
 • 2009-2011 е Асоцииран лектор в Медицински Колеж-Пловдив.
 •  2011-2012 редеовен стипендиант на Университета в Торонто, Онтарио Канада.
 •  2013 хабилитиран като доцент в Катедра Протетична дентална медицина ФДМ-Пловдив.
 • 2015 доцент в катедрата Протетична дентална медицина и Ортодонтия ФДМ-Варна
 • 2022 доцент в катедрата Дентално материалознание и Протетична дентална медицина

Доцент д-р Стоян Кацаров, непрекъснато обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове и семинари при международно известни лекари по дентална медицина.

Доц. д-р Стоян Кацаров обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:

2013г.

02.10.2013-05.10.2013 „Практическо приложение на 3 Shape лабораторни и клинични скенери за целите на протезирането и осъвместяването им със съвременните CAD-CAM установки"

Лаборатория Wieladent Линцинг Австрия.

2012г.

  03.01.2012-03.02.2012 "Особености на употребата на обща анестезия за нуждите на 

   денталната практика" болница Holland Bloorview, Торонто, Канада.    

  01.12.2011-03.01.2012 „Особености на употребата на "райски газ" в ежедневната дентална

   практика" болница Holland Bloorview, Торонто, Канада.  


2011г.   26.05.2011-02.06.2011 "Технологичен подход при работа със имплантатната система      

   AlphaBio." Тел Авив, Израел.    

2010г.

22.10.2010„Консервативни техники за промяна на контура на усмивката" проф. Роналд Голдщайн. Пловдив, България.

15.05.2010-16.05.2010 „Съвременни методи на лечение в лицево-челюстната хирургия" проф. Джордж Сандор. Банкя, България

13.05.2010-14.05.2010 „Фундаментални методи на лечение в имплантологията" проф. Джордж Сандор. София, България


2009 г. 09.10.2009-10.10.2009 „Задълбочен преглед върху методите за планирани естетични възстановявания при имплантологично лечение." Бруно Шмидт. София БългарияПубликации

Член на

От 03.01.2012 член на RCDSO(Royal College of Dental Surgeons of Ontario) Кралски колеж на денталните хирурзи от Онтарио.

Oт 01.12.2011 асоцииран член на Holland Bloorview ITI Study Club Toronto.

2009 член на ITI (International Team for Implantology)(Международен екип по имплантология)

От 2007 е асоцииран, а от 2009 е редовен член на Българската Академия по Естетична Стоматология  (Bulgarian Academy of Aesthetic Dentistry)

12. 2005 Придобито членство в Българското Научно Дружество

 09. 2002 Придобива членство в БЗС (Български Зъболекарски Съюз)