Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

Основни направления на изследователската работа на Катедра по пародонтология и дентална имплантология.

  • ​Дентална имплантология
  • Регенеративна терапия
  • Хирургично лечение на заболяванията на пародонта
  • Мукогингивална хирургия

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедра по пародонтология и дентална имплантология.

1. Атанасов, Д., Пеев Ст., Дентални имплантати. ( раздел от Орална хирургия -учебник за студенти по специалността "Дентална Медицина" под ред. на Д.Атанасов. - Пловдив 2011.)
2. Пеев,Ст., Попов Н., Българска терминология в оралната имплантология. Терминологичен справочник. София 2011.
ISBN 978-954-8702-21-8
3. Попов Н., Пеев Ст., Йорданов Б., Абаджиев М., Йончева И.,Зъбопротезна имплантология. Учебник за студенти, специализанти и специалисти. София 2012. ISBN 978-954-8702-26-6