Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

Преподавани дисциплини от академичния състав на Катедра по пародонтология и дентална имплантология:

  • Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
  • Дентална имплантология