Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Помощник-фармацевт

​Помощник-фармацевтът участва активно в лекарствоснабдяването и лекарствопроизводството. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарнохигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галенофасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии