Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Рентгенов лаборант

​Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се под-готвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, а също така и високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се методи на нуклеарната медицина и лъчелечение.