Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Рехабилитатор

​Целта на обучението е подготовка на специалисти за лечебните, курортните и рехабилитационно-възстановителни центрове. При завършването си студентите получават теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите