Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. Веселина Христова Славова д.ф.


Катедра:
УС:Медицински оптик
Е-поща: Veselina.Slavova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-278

 

Биография

Доц. Веселина Славова е възпитаник на IV ЕГ „Фредерик Жолио - Кюри". Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски", Философски факултет, специалност „Философия". През 2008 г. защитава докторската си дисертация на тема "Феноменологичният дискурс за тялото във философската антропология" към Катедра "Философия" на СУ "Св. Климент Охридски". През 2014 г. се хабилитира като доцент по етика в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. Води дисциплините "Медицинска етика и деонтология" и "Философия".

От 2015 г. е член на Комисията по етика на научните изследвания към МУ – Варна.

Член е на редакционната колегия на „Журнал на Медицински колеж – Варна".


Публикации

Научни публикации​

Има над 50 публикации в български и чужди списания, сред които монография „Етиката като първа философия. Изследване върху идеите на Е. Левинас", както и статии по въпросите на медицинската етика и феноменологията.

Член на

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България, Съюз на учените в България​