Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Цветелина Костадинова Попова д.м.


Катедра:
УС:Медицински лаборант
Е-поща: Tsvetelina.Popova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършва медицина в МУ-Варна през 1996 г. Специалност по Вирусология придобива през 2008 г. През 2012 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт в МУ-Варна и от същата година е асистент по микробиология и вирусология в УС „Медицински лаборант" при МК- Варна и в катедрата по „Микробиология и Вирусология". През 2017 г. защитава докторска дисертация на тема „Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein Barr вирусната инфекция", а от 2018 г. е доцент  към същия УС, на който е и ръководител. От 2019 г. работи като лекар доцент вирусолог в УМБАЛ „Св. Марина". Публикационната активност включва над 50 публикации в български и чуждестранни списания. Научните й интереси са в сферата на нови методи за вирусологична диагностика, вирусни инфекции при имунокомпрометирани пациенти, кърлежо-преносими инфекции и др.

 

Публикации


Отворен достъп

Над 10 в национални и международни списания. Основните научни разработки са в сферата на Вирусологията.

Член на

Член на Асоциацията на вирусолозите в България и на БЛС.